HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Bolestný Kristus v Sotheby's

24. 1. 2022 

Alessandro di Mariano Filipepi neboli Sandro Botticelli, nejvýznamnější italský malíř období quattrocenta a představitel tzv. renesanční florentské školy.

Signifikantní pro tohoto geniálního umělce se stal jeho originální přednes, který se vyznačoval jistou elegancí a zejména důrazem na linii a detail. Jeho hlavním mecenášem byla mocná florentská bankéřská rodina Medici, pro kterou vytvořil řadu významných děl. Nebyli však jediní, kteří malíře zahrnovali zakázkami. Tvořil třeba i pro rodinu Vespucci a v roce 1481 byl povolán papežem Sixtem IV. do Říma, aby se zde podílel na výzdobě Sixtinské kaple.

Ve svém díle se věnoval malbě náboženských obrazů, madon, portrétů, mytologických a alegorických výjevů. Mezi jeho nejznámější obrazy patří Primavera a Zrození Venuše.

Významná zahraniční aukční síň Sotheby's nabídne ve své nadcházející aukci, jež proběhne dne 27. ledna v New Yorku dílo legendárního italského umělce, kterým je Sandro Botticelli. Konkrétně se jedná o temperu a olej na dřevěné desce o rozměrech 69 x 51,4 cm (116,2 x 100 cm včetně rámu) s názvem Bolestný Kristus, které spadá do pozdní Botticelliho tvorby, pochází z let 1500 až 1510.

Obraz je zajímavý, co se týče vývoje námětů v tvorbě tohoto renesančního umělce. Botticelli proslul jako malíř krásných madon, portrétů, alegorických a mytologických výjevů. Nicméně po náboženském a politickém povstání ve Florencii, které proběhlo v 90. letech 14. století, došlo v díle malíře k výrazné změně. Jeho díla se stávají čím dál tím více pochmurnější a také duchovnější, než tomu bylo u Botticelliho zvykem. Krásným příkladem této proměny u Botticelliho je právě tento nabízený obraz.

Bolestný Kristus prošel pečlivou restaurátorskou prohlídkou, která objevila do dnešní doby neznámou podkresbu, na které se po otočení o 180 stupňů nachází čitelná skica Madony hladící tvář malého Ježíška. Je tedy jasné, že malíř dřevěnou desku druhotně použil.

Odhadovaná cena za toto exkluzivní dílo je 40.000.000 USD. Bude jistě zajímavé sledovat, zda se předpoklady aukční síně Sotheby's naplní. 


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram