HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
InstagramBolf – Sedlecký – Běhal / kresba – malba – freska


Termín konání: 8. 2. - 26. 4.
Místo konání: Jungmannovo náměstí 8, Nové Město, Praha 1
Výstavu je možné navštívit po telefonické či emailové domluvě, a to od pondělí do pátku (13:00 - 18:00 h.)

Galerie Art Capital zahajuje svou letošní výstavní sezonu výstavou nazvanou Bolf – Sedlecký – Běhal  /  kresba – malba – freska, která návštěvníkům představuje tři pozoruhodné české výtvarné umělce, kterými jsou Josef Bolf, Zbyněk Sedlecký a Dominik Běhal. Hlavním motivem výstavy je lidská figura, která je ve výtvarném umění populární již od dávných dob a dosáhla největšího rozkvětu v době italské renesance. Zájem o lidské tělo mezi umělci pokračoval přes různé peripetie, jako byla dříve náboženská cenzura, nebo později nástup abstraktního umění. Abstrakce figurální malbu odsunula takzvaně na druhou kolej. Nicméně, nic netrvá věčně, a tak se figurální malba opět postupně začala dostávat do popředí zájmu a v současné době, nejen na tuzemské scéně, silně dominuje.

Bolf, Sedlecký, Běhal - každý z nich má sice svůj rozpoznatelný a nezaměnitelný umělecký rukopis, avšak přesto tito umělci mají něco společného – spojuje je zájem o „lidskou“ figuru – tělo. Na výstavě bude možné vidět, jak každý z nich s tímto tématem pracuje a přistupuje k němu. Jak již název napovídá, výstava představí tři zcela odlišná umělecká média, a to kresbu, malbu a fresku.

Josef Bolf, který patří k nejpřednějším tuzemským výtvarným umělcům, je na výstavě zastoupen svými kresbami na ručním papíře, které pocházejí z jeho dnes již ikonického cyklu, který nese označení Z cyklu Obličejea kterému se umělec věnuje již od 90. let 20. století. Kresby z tohoto cyklu jsou doplněny o další, tentokrát velkoformátové, kresby, jež se námětově doplňují. Práce se věnují člověku a jak je již u Josefa Bolfa zvykem, nejedná se častokrát čistě o člověka, nýbrž o stvoření „svého druhu“, neboť autor ve svých dílech rád kombinuje lidský svět se světem zvířat.

Dalším vystavujícím umělcem je malíř Zbyněk Sedlecký, pro jehož dílo jsou důležité fotografie, konkrétně tzv. momentky, které malířsky zpracovává a interpretuje. Na výstavě je tento autor zastoupen svými malbami na plátně, které vycházejí z výše jmenovaných momentek a prezentují fragmenty lidského těla, postupně pak přecházejí k otázce života a smrti, resp. k baroknímu mementu mori.

Posledním a nejmladším umělcem, který je na výstavě zastoupen, je talentovaný Dominik Běhal, který se rovněž věnuje tématu lidské figury. Běhal pracuje s technikou fresky, která je na jedné straně tradiční, zároveň se však v současném umění objevuje jen minimálně. Na výstavě Bolf – Sedlecký – Běhal / kresba – malba – freska bude Dominik Běhal reprezentován svými freskami, které jsou doplněny i o jeho nejnovější malby na plátně, které se také věnují figuře.

Vzájemná „umělecká konfrontace“ všech tří autorů na výše uvedené výstavě slibuje pro milovníky současného výtvarného umění vskutku vysoce hodnotný kulturní zážitek.

Autor textu a kurátor výstavy – Andrea Otevřelová


Josef Bolf

Josef Bolf je český výtvarník náležící k nejpřednějším umělcům své generace. Autor vyrůstal na pražském Jižním městě, což se podstatným způsobem odrazilo v jeho malbě. V letech 1990 až 1998 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u následujících pedagogů - Jiřího Načeradského, Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii. V roce 1995 se vydal na stáž do Kongsthogskolanu ve Stockholmu a o rok později absolvoval další studijní pobyt, tentokrát ve Stuttgartu na Akademie der bildenden Künste. Dále byl například členem umělecké skupiny BJ Bezhlavý jezdec či byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Josef Bolf je tak právem považován za jednoho z nejvýznamnějších současných českých výtvarníků, jehož díla jsou součástí sbírek mnoha galerií a muzeí v České republice i v zahraničí a samozřejmě nechybí ani ve velké řadě soukromých sbírek.

Josef Bolf se věnuje zejména malbě figurativní a je považován za „mistra deprese“. Vyrůstal v 70. a 80. letech, čili v době tzv. studené války, v době výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu a v situaci eskalovaného mezinárodního napětí, přičemž všechny tyto události Bolfovu tvorbu nepochybně silně ovlivnily. Umělec ve svém díle velmi často zobrazuje různé postavy malých chlapců či dívek. Tyto postavy, které jsou obvykle osamocené, trpící a také často napůl zvířecího vzhledu, se staly pro tvorbu Josefa Bolfa signifikantními. A právě tyto emocionálně silné náměty čerpá umělec jednak ze svého dětství na Jižním městě, ale také ho inspiruje například sci-fi a komiks. Co se týče malířské techniky, zde Bolf nalezl svůj charakteristický přednes. Nejčastěji používá postupu, při kterém daný námět vyloženě vyškrabává do tuše, která je nanesena na voskový podklad, avšak toto není jediné malířské medium, jemuž by se umělec věnoval, pozornost věnuje také „klasické“ malbě. Mimo malbu na plátno se Josef Bolf již několik desítek let věnuje pracím na papíře – kresbě, nejčastěji se jedná o kombinovanou techniku na ručním papíře.


Zbyněk Sedlecký

Zbyněk Sedlecký patří mezi přední české výtvarné umělce, kteří vstoupili na uměleckou scénu na začátku nového tisíciletí.  V letech 1995 až 1998 studoval v Brně na FaVU v malířském ateliéru profesora Jiřího Načeradského, poté pokračoval v letech 1998 až 2002 ve studiu na pražské Akademii výtvarných umění v malířském ateliéru Jiřího Sopka. V roce 2000 absolvoval stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste ve Stuttgardu v Německu. O tři roky později absolvoval další stáž, tentokrát na Koninklijke Academie voor Schone Kunsten v Antverpách v Belgii. Během své dosavadní umělecké kariéry se účastnil řady samostatných i skupinových výstav.

Zbyněk Sedlecký ve svém díle propojuje fotografii a malbu. Již dlouhodobě ho zajímá právě vztah fotografie a malovaného obrazu. Pro jeho tvorbu jsou zásadní fotografické momentky, které si sám pořizuje a následně je malířsky zpracovává a interpretuje. Výsledkem jsou obvykle záměrně rozostřené kompozice, které v nás mohou probouzet zastřené vzpomínky či mžikové záznamy. Díky tomuto originálnímu pojetí malby Zbyněk Sedlecký osciluje mezi „reálnou“ a „abstraktní malbou“. Po námětové stránce se v případě jeho děl nejčastěji jedná o figurální kompozice, různorodá lidská gesta či o záznamy pohybů lidského těla.

Dominik Běhal

Malíř Dominik Běhal patří mezi výrazné malíře nastupující umělecké generace na tuzemské výtvarné scéně. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval ateliér Michaela Rittsteina.

Dominik Běhal pracuje s technikou fresky, která je na jedné straně tradiční výtvarnou metodou, zároveň se však v současném umění objevuje jen minimálně. Běhalovu strategii použití fresky v mobilní verzi – na desce, lze chápat jako pokus o rehabilitaci tohoto média a o umožnění jeho galerijní prezentace. Autorovým aktuálním malbám dominují figurální kompozice zasazené do elementárně naznačeného prostoru a kamsi mimo čas. Inspiraci pro svá díla čerpá z historických dokumentů, ze starých novinových článků nebo časopisů.


V případě zájmu o prohlídku výstavy nás prosím kontaktujte na tel. číslo +420 775 236 988, nebo na email: info@artcapital.czHOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram