HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram
Jan Heres (*1992)


Malíř Jan Heres patří mezi výrazné talenty na tuzemské výtvarné umělecké scéně, a to zejména díky svému originálnímu rukopisu a uměleckému přístupu. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval Ateliér malířství III pod vedením Michaela Rittsteina a Ateliér malířství I, který vedl Jiří Sopko. Studijní zkušenosti nabyl i v zahraničí, když v letech 2014 až 2015 navštěvoval Ateliér malířství na Indonéském institutu umění v Yogyakartě. V roce 2022 pobýval na zahraniční rezidenci v Miami, THINK+feel contemporary Art Gallery, USA.

Pro Heresovu tvorbu je signifikantním námětem lidská figura, která je různě deformována a je pojímána popartově až expresionisticky. Jeho díla se tak zcela jistě vymykají klasickému pojetí lidské figury. Malíř se vyhýbá realistickým detailům lidského těla, používá základní zástupné znaky a zvýrazňuje dané tělesné partie. Současně malíř pracuje s pestrou škálou barev, které se nebojí různě kombinovat. K této až barevné extázi jej přivedl právě jeho roční pobyt v Indonésii, a i roční pobyt ve Valencii, od této doby se malíř přiklonil k mnohem výraznějším barvám, než tomu bylo v jeho dosavadní tvorbě. Pro Jana Herese je tato barevnost mimo jiné nositelkou emocí a je také úzce spjata s prožíváním témat, která ve svých dílech ztvárňuje. Heresova poslední série obrazů je silně inspirována jeho pobytem v Americe a tématem s otázkou genderové identity. Mimo malbu obrazů se autor ve svém díle začal zaobírat i sochou – plastikou z keramiky.Galerie

 


V případě zájmu o dílo autora nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 775 236 988
nebo emailem na info@artcapital.cz
HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram