HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Jan Merta – Milý Honzo! Janě a Jiřímu Ševčíkovým s láskou

16. 2. 2022 

Galerie Zdeněk Sklenář si pro své návštěvníky připravila novou výstavu, která představuje obrazy malíře Jana Merty. Výstava nese označení Jan Merta – Milý Honzo! Janě a Jiřímu Ševčíkovým s láskou a je věnována a zároveň je poctou Jana Merty Janě a Jiřímu Ševčíkovým, teoretikům umění a kurátorům. Výstavu je možné navštívit do 19.3. 2022.

Jan Merta, jeden z nejvýznamnějších malířů generace, jež vstoupila na tuzemskou uměleckou scénu v 80. letech minulého století. Akademii výtvarných umění v Praze vystudoval až deset let po absolvování střední školy. Důvodem této časové prodlevy byl špatný kádrový posudek, který mu neumožnil dostat se na Akademii. V roce 1981 nastala změna a Jan Merta nastoupil na Akademii výtvarných umění, kterou úspěšně dokončil v roce 1987. Více než samotní profesoři na Mertu během studia silně zapůsobili jeho spolužáci – mladší generace kolegů, jako byl například Antonín Střížek, Petr Nikl či Tomáš Císařovský. Tito mladí umělci malíře seznámili s výtvarným uměním stojícím mimo oficiálně podporované proudy - svazy, jako byla například tvorba Adrieny Šimotové, Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala a dalších.

Mertovo vlastní malířské dílo a jeho výtvarný projev je zcela osobitý. Malba Jana Merty vychází z jeho vlastní osobnosti, prožitků a zkušeností. Signifikantní pro jeho malbu je jedna věc, veškeré jeho obrazy mají svůj vlastní intimní původ. Můžeme říci, že se malíř skrze malbu snaží o sebevyjádření. Na jeho dílech spatříme – cítíme různé příběhy, zážitky a portréty lidí, které Merta potkal a jeho dílo tak osciluje mezi minulostí a přítomností. Co se týče malířského přednesu dokáže Merta tvořit díla téměř abstraktní, ale také obrazy obsahující až realistické výjevy. Jan Merta je pozoruhodný malíř, který zcela jistě stojí za pozornost.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram