HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Jaroslav Panuška 150!

1. 4. 2022 

Jaroslav Panuška, významný český malíř, od jehož narození v letošním roce uplynulo 150 let. Panuška se narodil dne 3. března v roce 1872 v Hořovicích. V roce 1889 nastoupil na Malířskou akademii v Praze, zde studoval nejprve figurální malbu u profesora Maxmiliána Pirnera a následně krajinomalbu u profesora Julia Mařáka.

Ve své rané tvorbě a také již při studiu na Malířské akademii v Praze vytvářel Panuška díla s fantaskními a se strašidelnými výjevy, která obohacoval o groteskní polohu. Nejčastěji se v jeho kresbách a v malbě objevovala tématika bludiček, vodíků, upírů, příšer, čarodějnic či různých duchů. Právě tato díla se strašidelnou tématikou malíře nejvíce proslavila. Zájem o Panuškova „strašidýlka“ a další fantaskní výjevy je výrazný i v dnešní době, a to nejen mezi sběrateli a investory umění. Tato Panuškova symbolistní tvorba je nejvíce ceněným obdobím v malířově díle, a to jak po stránce kunsthistorické, tak po stránce finanční, tedy investiční.

Od počátku 20. století se jeho dílo začíná postupně proměňovat a Panuška začíná obracet svou pozornost ke krajinomalbě. K jeho excelentním obrazům věnujícím se krajinomalbě patří obrazy, na kterých malíř zachytil tajemné pohledy na močály, tůně a rybníky v tichém oparu ranní mlhy nebo při měsíčním svitu. Dále zachycoval různorodé pohledy do údolí a pozornost věnoval nejen malbě krajin, ale zajímaly ho i staré hrady a pravěk, což koresponduje s tím, že se po celý svůj život zajímal o archeologii.

Jaroslav Panuška se nevěnoval pouze malbě a kresbě, ale vytvářel i knižní ilustrace. Ilustroval české pohádky od K.J Erbena a Václava Říhy. Je například autorem ilustrací v knize Václava Říhy Letní noc, která vyšla v roce 1905.

Top 5 nejdráže prodaných obrazů Jaroslava Panušky na tuzemském aukčním trhu:
1. Černá magie, olej na lepence, 75 x 94 cm – 1.300.000 Kč (1. Art Consulting, 24.2.2019).
2. Upír, 1902, kombinovaná technika – malba, 48 x 64 cm – 700.000 Kč (Galerie Kodl, 29.11.2020).
3. Vodník, 1898, olej na plátně, 75 x 105 cm – 650.000 Kč (Adolf Loos Apartment and Gallery, 4.2.2018).
4. Strašidlo, 1900, olej na lepence, 62,5 x 48 cm – 570.000 Kč (Adolf Loos Apartment and Gallery, 14.5.2017).
5. Strašidlo, olej na lepence, 63 x 47 cm – 450.000 Kč (European Arts Investments, 17.3.2018).
(Ceny uvádíme bez aukční provize)


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram