HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Jiří Kolář v Museu Kampa!

1. 2. 2022 (Aktualizováno: 7. 2. 2022) 

V Museu Kampa v Praze probíhá výstava Jiří Kolář Slovník Metod, kterou je možné navštívit do 27. února tohoto roku. Název výstavy odkazuje ke stejnojmenné knize Jiřího Koláře, ve které v abecedním uspořádáním Kolář představil 110 různých metod tvorby koláži. Kniha poprvé vyšla v roce 1991 ve Francii v exilovém nakladatelství Revue K.

Jak již z názvu výstavy vypovídá, jsou na výstavě prezentovány koláže Jiřího Koláře. Cílem výstavy není chronologicky představit tvorbu umělce, ale představit vybrané Kolářovy metody koláží, jak jsou popsány v jeho slovníku. Prezentovaná díla pocházejí ze sbírek Musea Kampa a z firemní sbírky Pražské plynárenské.

Básník, autor experimentální a vizuální poezie, dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a mladých umělců, ale zejména jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků a „vynálezce“ řady výtvarných technik – koláží, to všechno byl Jiří Kolář.

Již od svých 16 let začal psát básně. V roce 1940 společně s Jindřichem Chalupeckým založili dnes již legendární Skupinu 42. Texty Jiřího Koláře se staly manifestem estetiky této umělecké skupiny. Od konce 50. let 20. století se pomalu odvrátil od své literární tvorby a postupně se začal věnovat umělecké tvorbě čili tvorbě koláží. Kolážím se věnoval až do konce svého života, ty ho proslavily i za hranicemi Československa a přinesly mu světové uznání. Při jejich tvorbě používal a novátorsky rozvíjel modifikované principy koláží, jako je proláž, muchláž a chiasmáž. Sám pak objevil metodu roláže. Od roku 1963 vystavoval svou tvorbu v zahraničí, za svůj život se účastnil mnoha prestižních výstav v zahraničí.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram