HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Josef Bolf dorazil do Brna!

2. 5. 2022

Josef Bolf je český výtvarník náležící k nejpřednějším umělcům své generace, jenž vyrůstal na pražském Jižním městě, což se podstatným způsobem odrazilo v jeho malbě.V letech 1990 až 1998 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u následujících pedagogů - Jiřího Načeradského, Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii. V roce 1995 se vydal na stáž do Kongsthogskolanu ve Stockholmu a o rok později absolvoval další studijní pobyt, tentokrát ve Stuttgartu na Akademie der bildenden Kunste. Dále byl například členem umělecké skupiny BJ Bezhlavý jezdec či byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Josef Bolf se věnuje zejména malbě figurativní a je považován za „mistra deprese“. Vyrůstal v 70. a 80. letech, čili v době tzv. studené války, v době výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu a v situaci eskalovaného mezinárodního napětí, přičemž všechny tyto události Bolfovu tvorbu nepochybně silně ovlivnily. Umělec ve svém díle velmi často zobrazuje různé postavy malých chlapců či dívek. Tyto postavy, které jsou obvykle osamocené, trpící a také často napůl zvířecího vzhledu, se staly pro tvorbu Josefa Bolfa signifikantními. A právě tyto emocionálně silné náměty čerpá umělec jednak ze svého dětství na Jižním městě, ale také ho inspiruje například sci-fi a komiks. Co se týče malířské techniky, zde Bolf nalezl svůj charakteristický přednes. Nejčastěji používá postupu, při kterém daný námět vyloženě vyškrabává do tuše, která je nanesena na voskový podklad, avšak toto není jediné malířské medium, jemuž by se umělec věnoval, pozornost věnuje také „klasické“ malbě.

Moravská galerie v Brně si na letošní rok připravila dlouhodobou, více než jeden rok trvající výstavu tohoto autora, která se bude konat od 7. dubna 2022 do 23. dubna 2023 v ikonické Jurkovičově vile. Výstava se jmenuje Josef Bolf v Jurkovičově vile / Minoritní zpráva a bude zcela jistě velmi zajímavá, jelikož jejím hlavním krédem budou následující otázky formulované samotným autorem: „Představa o tom, co je obraz, socha, kresba, není nijak komplikovaná. Mnohem složitější a zároveň dobrodružnější je přemýšlet o tom, kdy se obraz nebo socha stává uměleckým dílem. Je to v momentu, kdy je prohlásí malíř nebo sochař za dokončené? Do jaké míry je zrod uměleckého díla řízeným procesem a do jaké míry sledem živelných událostí? A nestává se někdy, že nastane vzpoura všech těch čmáranic a zmuchlaných papírů, které se společně zatvrdí v odhodlání stát se také uměleckým dílem?“ Na tyto otázky se bude výstava snažit najít odpověď, případně si na ně její návštěvníci mohou odpovědět sami.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram