HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Josef Mánes kraluje ve Valdštejnské jízdárně

14. 4. 2023

Národní galerie v Praze po dlouhých přípravách otevřela novou a dlouho očekávanou výstavu, která se věnuje významnému českému umělci Josefu Mánesovi. Výstava se koná ve Valdštejnské jízdárně a nese označení Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda. Pořadatelé představují všechny umělecké polohy a aktivity Josefa Mánesa. Na výstavě tak můžeme zhlédnout jeho práce určené do veřejného prostoru i díla intimního charakteru, práce nadčasové a zcela aktuální, krajiny, alegorie, portréty, to vše v různém provedení od malby na plátně přes kresbu až po grafiky. Výstava tak návštěvníkům představuje veškeré stěžejní okruhy a témata tvorby Josefa Mánesa. Pro celkové vyznění Mánesovy osoby je na výstavě k vidění umělcova korespondence, dobové texty a fotografie. Současně je expozice obohacena i o práce jeho současníků, kteří rovněž ovlivňovali české umělecké prostředí, avšak Josef Mánes byl mezi nimi tou nevýraznější a stěžejní postavou.

Zajímavým prvkem výstavy jsou informace o nových objevech, které byly učiněny v rámci restaurátorského průzkumu děl Josefa Mánesa.

Josef Mánes byl jedním z nejvýraznějších a nejvýznamnějších českých malířů 1. poloviny 19. století čili tzv. období romantismu a realismu. Mánes obsáhl mistrně všechny malířské kategorie a jeho dílo se stalo vzorem i pro následující generace výtvarných umělců. Mimo svou malířskou tvorbu se věnoval i grafice a ilustrační tvorbě. Mánes pocházel z výtvarně činné a známé rodiny, jeho otcem byl krajinář, profesor krajinomalby na pražské malířské akademii Antonín Mánes a jeho strýcem byl Václav Mánes, rovněž malíř. Josef Mánes studoval na pražské Akademii výtvarného umění u profesora Františka Tkadlíka. Pro nespokojenost, co se zastaralého způsobu výuky týče, odešel Mánes za studiem do tehdy populárního Mnichova, konktrétně na místní Akademii. Mimo to mladý Mánes podnikl řadu studijních cest, například do Polska či Drážďan.

Důležitým milníkem v Mánesově tvorbě byly jeho pobyty na Moravě. V roce 1854 jej pozval hrabě Bedřich Silva-Tarouca na svůj zámek v Čechách pod Kosířem. Josef Mánes zde během následujících dvaceti let vytvořil velké množství obrazů – portréty rodinných příslušníků hraběte, žánrové malby a také některé ze svých nejlepších prací, jako je Život na panském sídle, Červené paraplíčko či Líbánky na Hané. Umělec se věnoval nejen malbě, ale také designu, přičemž v rámci této své činnosti navrhoval diplomy, insignie a různé sokolské a spolkové prapory.

Výstava Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda potrvá do 16. 7. 2023.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram