HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Klečící adorující anděl v Praze!

14. 1. 2022 

František Ignác Platzer byl česko-rakouský sochař a řezbář pozdního baroka. Považujeme ho za hlavního představitele sochařství 2. poloviny 18. století v Čechách. O jeho kvalitách svědčí i to, že byl císařovnou Marií Terezií pozván do Vídně a po roce 1773 vytvořil tři sochy pro vídeňský barokní zámek Schönbrunn a byl jmenován dvorním sochařem. V jeho díle se objevuje navazování na české vrcholně barokní sochařství, dále klasicismus Georga Rafaela Donnera, a také rokokové elementy.

V roce 1752 vytvořil sochař a řezbář Ignác František Platzer sochařské dílo, které nalezlo cestu zpět do Sbírek starého umění v Národní galerii Praha. Konkrétně se jedná o sochu Klečící adorující anděl. Tato polychromovaná a bohatě zlacená řezba byla zapůjčena do Národní galerie již v roce 2013, a to ze soukromé sbírky. Původně socha pochází ze hřbitovního kostela sv. Václava v Úterý. Nicméně na konci minulého století byl kostel několikrát opakovaně vykraden a jeho výzdoba se postupně začala objevovat na trhu s uměním, a tak se i socha Klečící adorující anděl objevila na aukci ve Vídni. Následně skončila v soukromé sbírce.

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky se podařilo Národní galerii Praha tuto výjimečnou sochu získat do svých sbírek.

Zájemci a milovníci umění tak mají možnost sochu spatřit na vlastní oči, jelikož je umístěna v expozici Staří mistři, která se nachází ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze. 


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram