HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Klenot jarní aukční sezóny!

20. 4. 2022

Renomovaná aukční síň Galerie Kodl uspořádá svou jarní sálovou aukci výtvarného umění dne 29. 5. 2022. Galerie již zveřejnila svůj aukční katalog obsahující díla, která se poslední květnovou neděli budou dražit na pražském Žofíně. Nutno podotknout, že sběratelé se mají opravdu na co těšit.

Největší „bombou“ této aukce bude bezpochyby mimořádný obraz od jednoho z výrazných a důležitých představitelů českého moderního umění. Tímto velikánem je malíř Bohumil Kubišta. Květnová aukce Galerie Kodl nabídne jeho rozměrný olej na plátně nazvaný Staropražský motiv z roku 1911. Obraz pochází z přelomového roku v tvorbě Bohumila Kubišty, v tomto roce totiž malíř přehodnotil dosavadní zkušenosti ze svého pařížského pobytu a začal vytvářet svou vlastní estetiku kubismu, často laděnou do monochromní barevnosti, což je případ i tohoto vskutku vzácného díla.

Tato malba byla několikrát publikována, reprodukována a byla opakovaně vystavena takřka po celém světě. Navíc tento mimořádný obraz pochází ze slavné sbírky Dr. Jaroslava Borovičky. Jedná se tak opravdu o klenot českého výtvarného umění 1. poloviny 20. století, který je nejen kunsthistorickou perlou, ale rovněž skutečným sběratelským unikátem.

Setkat se s dílem Bohumila Kubišty na tuzemském aukčním trhu je totiž téměř nemožné. Jeho děl je v soukromých sbírkách, poněkud obrazně řečeno, ještě méně než šafránu. Při této příležitosti se tak nabízí řada otázek, například těch, které níže prezentujeme. Stane se toto mimořádné dílo Bohumila Kubišty jeho nejdráže prodaným obrazem? Pokoří Staropražský motiv veškeré dosavadní aukční rekordy a stane se nejdráže prodaným dílem v České republice nebo alespoň nejdráže prodaným dílem 1. poloviny 20. století? Výjimečnost tohoto díla a fakt, že bude draženo prestižní aukční síní, vedou k úvaze, že k tomu všemu má velmi slušně nakročeno, nicméně musíme si počkat do konce května, jak se tento příběh uzavře.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram