HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Kolíbalovy ilustrace na Kampě

6. 1. 2023

Stanislav Kolíbal patří mezi nejvýznamnější tuzemské umělce, kteří na uměleckou scénu vstoupili ve druhé polovině 20. století. Kolíbal vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, poté studoval scénografii na DAMU v Praze. Stal se spoluzakladatelem a členem skupiny UB 12, dále vstoupil do Umělecké besedy.

Nejprve se věnoval malbě, ilustraci a scénografii. Až od 60. let minulého století začal Stanislav Kolíbal vytvářet abstraktní trojrozměrné objekty, prostorové kompozice a reliéfy, které ho proslavily i za hranicemi. Tato díla vytvářel ze sádry, dřeva či kovu a jejich tvorbě se věnuje nadále. V letech 1990 až 1993 se věnoval i pedagogické praxi, vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru socha - instalace. Je držitelem řady prestižních ocenění, například v roce 2008 se stal laureátem Ceny Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti výtvarného umění.

V Museu Kampa v Praze již od listopadu loňského roku probíhá výstava, jež je věnována právě tomuto legendárnímu umělci. Hlavní pozornost není upřena pouze na Kolíbalovy ikonické práce – reliéfy, akvarely, prostorové objekty či stavby, jak by se dalo očekávat, tyto práce tvoří pouze část náplně výstavy, přičemž reliéfy prezentované na této výstavě byly Stanislavem Kolíbalem vytvořeny speciálně pro tuto expozici. Vedle toho je pozornost věnována i umělcovým kresbám z Ostravska ze 40. let minulého století a zejména Kolíbalově ilustrační tvorbě, která není mezi veřejností stále dobře známa a jež je od jeho „volné“ tvorby velice odlišná. Stanislav Kolíbal během svého života ilustroval řadu knih, a to i těch určených pro malé čtenáře. Kolíbal vytvořil zcela nový typ ilustrace dětských knih, který je založen na jednoduchosti a dává prostor pro imaginaci čtenáře. Návštěvník výstavy má možnost udělat si představu o tom, že tvorba Stanislava Kolíbala neznamená jen geometrické tvary, ale že zahrnuje i další dimenzi, kterou je ilustrační tvorba.

Výstavu nazvanou Stanislav Kolíbal: Knihy a stavby je možné navštívit do 12. 2. 2023.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram