HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Kresby Jaroslava Krále dorazily do Liberce

14. 11. 2022 (Aktualizováno 13. 2. 2023)

Oblastní galerie v Liberci si pro své návštěvníky od 11. listopadu připravila novou výstavu, která věnuje pozornost významnému, ale dosud neprávem opomíjenému malíři Jaroslavu Králi. Výstava nese název Jaroslav Král – Život s kresbou. Jaroslav Král se totiž ve své tvorbě nevěnoval pouze olejomalbě, ale také kresbě. Ta má v díle brněnského umělce neopomenutelné zastoupení. Jaroslav Král byl kresbou přímo pohlcen. Zaznamenával pomocí kresby vše, co ho v daný moment zaujalo, a kresby mu také sloužily jako přípravné studie pro finální olejomalby. Mimo to pomocí kresby velmi často vytvářel karikatury ze společenského života moravské metropole. Kresba tedy pro Jaroslava Krále hrála po celou jeho uměleckou tvorbu důležitou roli a tato výstava je toho důkazem.

Jaroslav Král byl výraznou postavou brněnského výtvarného umění mezi dvěma světovými válkami. Umělec však z Brna nepocházel, narodil se 5. prosince 1883 v Malešově u Kutné Hory. V roce 1901 podal přihlášku na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze.  Příjímací řízení proběhlo úspěšně, na školu byl přijat. Jaroslav Král se zapsal na figurální a ornamentální kreslení, zde jej učili malíři Arnošt Hofbauer, Emanuel Liška a Jan Preisler. Mimo to Jaroslav Král na škole navštěvoval lekce modelování u sochaře Stanislava Suchardy. Po ukončení Uměleckoprůmyslové školy v Praze roku 1904 Jaroslav Král nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze k Vojtěchu Hynaisovi, kterou dokončil v letech 1908-1909.  V roce 1916, po smrti otce, se celá rodina Králova natrvalo odstěhovala do Brna, zde se Jaroslav Král postupně stal jednou z vůdčích osobností brněnského uměleckého života, a to až do své předčasné smrti v roce 1942 v Osvětimi.

Dílo Jaroslava Krále vycházelo z principů kubismu. Z raného kubismu si Král přebral zejména rozklad tvaru a formy, které přeměnil do jiných tvarů, avšak u předmětů ponechal obrysovou uzavřenost. Dále věnoval pozornost barvě, kterou podřizoval výtvarným záměrům. Principy kubismu vtiskával do kubizujícího pozadí nebo do postav, zejména do partií obličeje. Dalšími typickými přednesy pro jeho pojetí kubismu je přehlednost a jednoduchost forem, přísná konstruktivní výstavba a jasný plán. Tohle jsou specifika vlastního kubizujícího stylu Jaroslava Krále. K vlastnímu modernímu výrazudospěl Jaroslav Král zejména svým volným neortodoxním pojetím kubismu. I přes jeho různé experimenty, ať už s kubismem či s neoklasicismem, byl a je Králův rukopis na první pohled nezaměnitelný a originální. To stejné můžeme říci i o barevné škále v jeho obrazech, ve své době tento kolorit nenalézal obdoby, Král byl zejména mistrem bílé barvy a monochromního koloritu. Nejčastějším námětem Královým maleb a kreseb je žena.

Výstavu Jaroslav Král – Život s kresbou je možné navštívit do 26. 2. 2023.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram