HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Maxim Kopf 130

20. 1. 2022 

Maxim Kopf, česko-německý malíř, jenž by letos oslavil 130 let od svého narození. Kopf se narodil do rakousko-německé rodiny, která se v jeho 6 letech přestěhovala do Prahy.

Od roku 1911 studoval na pražské Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vlaha Bukovace, Karla Krattnera a Franze Thieleho, nicméně studium musel kvůli službě v rakouské armádě přerušit. Na pražskou Akademii se vrátil v roce 1918, kde studoval do roku 1920. Ve svém studiu poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Drážďanech, zde studoval v letech 1921 až 1923. Neméně důležitým rokem v Kopfově tvorbě, je rok 1919. V tomto roce založil uměleckou skupinu Poutníci (Die Pilger). Pro tuzemskou uměleckou scénu je důležitý rok 1928, kdy Kopf společně s Willi Nowakem a Friedrichem Feiglem založili Prager Secession.

Ve svém raném výtvarném díle spojoval malíř prvky symbolismu, kubismu a expresionismu. Současně bylo jeho tvorba v této době ovlivněna dílem Oskara Kokoschky a Augusta Brömse.

V polovině 20. let 20. století vycestoval do New Yorku, tato cesta ho přivedla k vytvoření řady obrazů, jenž jsou inspirované tímto velkoměstem. Po vzoru francouzských malířů začal cestovat do Oceánie, Polynésie a dále. V roce 1924 se malíř vydal za inspirací na Tahiti, které ho tak okouzlilo, že jej navštívil ještě několikrát, naposledy v roce 1938.

Inspirace touto exotickou destinací se v Kopfově dílo odrazila zejména v pojetí barevnosti děl a také se v tomto období, ve kterém čerpal z cestování po Tahiti, věnoval zejména malbě tamější krajiny a figurálním námětům – exotickým ženám.

Škála námětů v díle Maxima Kopfa je různorodá, věnoval se malbě portrétů, krajin, zátiší a rovněž malbě aktů. Neméně důležitou součástí malířovy tvorby jsou i obrazy s biblickou tematikou.

S obrazy Maxima Kopfa se můžeme setkat v soukromých sbírkách a v řadě významných tuzemských a zahraničních institucích. Například v Národní galerii v Praze či Museum of Modern Art v New Yorku.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram