HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Munch v Albertině!

11. 3. 2022 

Věhlasné rakouské muzeum výtvarného umění Albertina si pro svou jarní výstavní sezonu připravilo exkluzivní perličku. Od 18. února 2022 probíhá v Albertině výstava, jež je věnována norskému umělci Edvardu Munchovi. Výstava nabízí přes 60 děl tohoto významného výtvarníka, jehož dílo bylo již ve své době průlomové a rovněž podstatné pro vývoj moderního a současného výtvarného umění. Munchovo dílo tak ovlivnilo celouřadu generací umělců po celém světě.

Cílem pořadatelů výstavy je tedy i snaha představit, jak a koho vlastně Munch ovlivnil či inspiroval. Tuto tezi pořadatelé demonstrují na dílech velikánů 20. století, jako je například Andy Warhol, Jasper Johns, Georg Baselitz či Marlene Dumas, jejichž díla vstupují do dialogu s obrazy Edvarda Muncha. Nutno však podotknout, že jejich díla nespojuje s Munchem pouze jeho melancholický pohled na svět, ale i experimentální přístup k malířské tvorbě, který rovněž Muncha s moderním uměním úzce spojuje.

Edvard Munch byl významný norský malíř a grafik první poloviny 20. století, jenž stál u zrodu moderního umění. Studoval na kreslířské škole v norském Oslu, kde ho zaujal naturalismus, impresionismus a postimpresionismus, díky těmto uměleckým směrům se postupně vymanil z tehdy oblíbené secese. Postupně si vytvořil svůj vlastní charakteristický rukopis, jenž inklinoval k symbolismu a stal se důležitým krokem pro vznik expresionismu. Jak je již výše uvedeno, jeho dílo postupně začalo inspirovat celou řadu umělců. Munchův vliv se objevil i v českém prostředí, kde Munch v roce 1905 v Praze vystavoval. Tato výstava silně zapůsobila na tuzemskou mladou generaci výtvarných umělců, například na Emila Fillu a postupně na celou skupinu Osma. Dále silně zapůsobil i na německou expresionistickou skupinu Die Brücke. Pro celé malířovo dílo je signifikantní zobrazování vnitřního hnutí člověka. Veřejnosti je nejvíce známý Munchův ikonický obraz Výkřik pocházející z roku 1893.

Výstavu v rakouské Albertině je možné navštívit do 19. června 2022. Bez nadsázky lze konstatovat, že se tato výstava zařadí mezi nejzajímavější výstavy tohoto roku.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram