HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Premiéra Adama Štecha v USA

25. 10. 2022

Dne 20. října započala v miamské Ascaso Gallery výstava s názvem Deviant Dichotomy. Jedná se o první sólo výstavu českého umělce Adama Štecha v USA.

Adam Štech je český současný výtvarný umělec, který patří k nejnadanějším umělcům své generace. V letech 2001 až 2008 studoval na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru malby u Jiřího Sopka a poté přešel do ateliéru Vladimíra Skrepla. Jeho práce byly prezentovány například na výstavách Pražského bienále 3 v Karlín Halls nebo „Resetting /Jiné cesty k věcnosti“ v Galerii hlavního města Prahy v roce 2007.

Tvorba Adama Štecha je velmi pestrá. Mimo malbu se věnuje tvorbě mozaik, které vycházejí z jeho maleb, a také se začal věnovat tvorbě soch – bust.

Pro své obrazy čerpá inspiraci z děl starých mistrů či z knih z oblasti dějin umění. K takovému postupu Adama Štecha vede obdiv k těmto umělcům – ikonickým obrazům a současně a nutkání „roztrhat“ je a znovu vytvořit „po svém“. Autor častokrát přepracovává daný motiv několikrát po sobě a prozkoumává ho pomocí kresby a různých barevných kombinací, díky čemuž je výsledné dílo pokaždé zcela unikátní. Štechova díla jsou syntézou kubismu a realismu, nalezneme v nich kubistické prvky doplněné o prvky realistické. Zajímavou Štechovou kapitolou jsou i jeho originální autoportréty.

Výstava v Miami je skvělou a reprezentativní ukázkou současné tvorby Adama Štecha. Jedinou vadou na kráse této výstavy pro zájemce o výtvarné umění z České republiky je skutečnost, že výstava je pro naprostou většinu z nich – vzhledem k místu jejího konání – osobně nedostupná. Nicméně fakt, že tvorba Adama Štecha bude představena veřejnosti ve Spojených státech amerických, je jistě skvělým počinem a vynikající prezentací tohoto nadaného umělce v zahraničí. A zájemci o výtvarné umění v České republice nakonec jistě nebudou o nic ochuzeni,neboť umělec v budoucnu nepochybně přichystá prezentaci svého díla i v tuzemsku.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram