HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


R jako Rittstein!

24. 3. 2022 

Michael Rittstein, malíř patřící k nejvýznamnějším a k nejvýraznějším představitelům expresivní figurální malby v České republice. Stál u zrodu vzniku Volného seskupení „12/15, Pozdě ale přece“, které vzniklo v roce 1987, a také je členem spolku SVU Mánes. Od roku 2001 do roku 2018 vedl ateliér figurální malby na AVU v Praze.

Michael Rittstein vystudoval pražskou Akademii výtvarného umění v letech 1968 až 1974u profesora Arnošta Paderlíka a již záhy po absolvování Akademie se profiloval jako výrazná osobnost nastupující malířské generace.  Malíř spadá do proudu tzv. Nové figurace, jež našla nové výrazové možnosti ve zdůraznění rysu lidské postavy a lidských emocí. Autor tak zachycuje postavu jako předmět svého díla ve zcela jiném pojetí než v klasických směrech minulosti. Člověk na plátně je plný revolty proti společnosti, jeho výraz je vyhraněn do intenzity nočních můr a porušených lidských forem. Jeho celoživotní návraty ke grotesce, sarkastické a ironické pohledy na svět velmi vtipně glosují ten nejobyčejnější všednodenní život. Jsou malovány s barokním rozmachem excelentního koloristy a zároveň s lehkostí rozeného kreslíře, pro kterého monumentalita není dána formátem.

Rittsteinův malířský projev doprovází od začátku silná tvůrčí originalita a invence, jeho díla sjednocují energii, barvy a prostor. Vytvořil si svůj vlastní nenapodobitelný výtvarný přednes, který je vystavěný na tvarové deformaci, výrazné barevnosti, nadsázce a sarkasmu. Jeho gestická malba se vyznačuje výraznou výrazovou nadsázkou, tvarovou deformací, sarkasmem, groteskními ději, vtipem a množstvím postav, zvířat a různých předmětů. Jeho díla srší obrovským spektrem barev, které se autor nebojí různě kombinovat.  V posledních letech se věnuje hlavně malbě pomocí akrylových gelů, které nanáší přímo na plátno v silných vrstvách a vytváří tak reliéfní malbu.

Malíře velmi zajímají animální lidské projevy, proto hlavními postavami malířova světa jsou lidé a zvířata.  Svět zvířat a lidí opět staví na dvou protikladnostech. Na jedné straně zobrazuje pudovost zvířecích instinktů a na straně druhé lidský intelekt. Ustálený společenský řád tak velmi rád a často obrací přímo vzhůru nohama. Dalším klíčovým námětem Rittsteinových obrazů, mimo svět zvířat a lidí, je vztah muže a ženy. V této poloze své tvorby umělec svými obrazy otevírá pohledy do stísněných sídlištních bytů, v nichž se odehrávají lokální historky, jak sám autor nazývá záběry z domácích rvaček, rodinných hádek a sousedských sporů. Tento vztah je většinou určen jako nadvláda ženy.

Dílo Michaela Rittsteina nalezneme v četných významných českých i zahraničních sbírkách – např. ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Centre Pompidou Paříž, Albertiny Vídeň a dále v soukromých sbírkách v ČR a Evropě.

Rittsteinova díla jsou mezi sběrateli a investory velmi vyhledávaná a žádaná. Poslední dobou se těší výraznému nárůstu cen na tuzemském aukčním trhu.  Aukční rekord drží Rittsteinův olej na plátně Tatramatkaz roku 1982, který se vydražil dne 25. 9. 2021 v aukční síni Auktionshaus v Hamburgu v přepočtu za 1,12 milionu korun.

„Jedna věc je téma obrazu, a druhá neméně důležitá, jak je to udělaný. “
– Michael Rittstein


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram