HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Rozhovor – Josef Bolf

6. 4. 2022 (Aktualizováno 14. 4. 2022) 

Josef Bolf je přední český výtvarník náležící k nejpřednějším umělcům své generace. V letech 1990 až 1998 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u následujících pedagogů, Jiřího Načeradského, Vladimíra Skrepla a Vladimíra Kokolii.

1. Aktuálně probíhá výstava Nadějné vyhlídky v Centru současného umění DOX, kde vystavuje více než 30 umělců. Vy jste zde rovněž svým dílem zastoupen. Mohl byste nám tato díla představit? Proč byla vybrána zrovna tato díla?

Na výstavu Nadějné vyhlídky jsme spolu s kurátorem Otto M. Urbanem vybrali dva obrazy ze série, která byla vystavená zatím jenom jednou v Galerii Rudolfinum na výstavě Undercurtent - Spodní proud v roce 2009. Tyto dva obrazy jsou jediné, které jsou v Čechách, zbytek je různě ve sbírkách po světě. Dále tam jsou dvě sošky, chlapec a dívka původně z roku 2008. Ty byly vystavené také v Rudolfinu, na výstavě Dekadence Now! Potom je tam série kreseb, všechny v technice akvarelu, tuše, pastelů nebo fixů na ručním papíře, ty jsou z let 2000 až do tohoto roku. A nakonec animovaný film z roku 2014 Těžká planeta. Všechny věci jsou vybrány proto, že nějakým způsobem tematizují dětství, jeho prožívání ať už v reálných nebo ve fiktivních vzpomínkách. Pracují s dětskými postavami nebo figurami stylizovaných do mladých hrdinů. Ten animovaný film je nějak nejvíc vázaný na realitu, je to příběh kluka, který jde někdy v osmdesátých letech na sídlišti ze školy domů, pak usne a zdá se mu sen o vesmíru.

2. Co pro Vás znamená účast na této souborné výstavě?

Jsem rád, že na výstavě vystavuji. Jednak proto, že s Otto M. Urbanem už dlouho spolupracuji a vážím si jeho práce. Myslím, že DOX pod jeho kurátorským vedením dělá zajímavé projekty, které dokáží komunikovat se širší veřejností (Jsem v Doxu také zastoupen na výstavě Vladimír Skrepl Remixed and Reanimated). Na výstavě je hodně umělců, které mám rád. Například jsou tam nové obrazy od Marka Meduny, od Jany Vajnarové, jsou tam vystaveny práce mnoha dalších výborných umělců, kteří pracují s jinými médii, třeba videa Marka Thera, fotografie Ivana Pinkavy atd. A samozřejmě je důležité téma, kterého se výstava týká, dětství a jeho reflexe jsou v mé práci nějak stále přítomné… Také je v ní přítomno ptaní se po tom, kdo to vše vnímá, respektive jaké jsou referenční body body nás jako diváků a ty referenční body mají zase určitě také svůj původ v dětství a v dospívání…

3. Na čem momentálně pracujete? Plánujete účast na nějaké výstavě, samostatnou výstavu, nebo účast na nějakém projektu?

Koncem března budu mít výstavu ve slovenské galerii White & Weiss. Pro tuto výstavu jsem vytvořil novou sérií obrazů, ty pracují s kompozicemi, se kterými posledních pár let pracuji, které mě přitahují, inspirují; různé propady perspektiv, kombinace náhod, ne úplně spolu logicky související a tak podobně. Pro tuto sérii jsem zvolil trochu jinou technologii, a i trochu jinou barevnou škálu. Tím bude výstava určitě nějak jiná, poprvé teké spolupracuji s mladým kurátorem Michalem Stolárikem. Doufám, že se mi podaří akcentovat trochu jiný způsob vnímání.

4. Vnukla Vám situace kolem Covidu 19 nějakou zvláštní inspiraci k vlastní tvorbě nebo k vytvoření konkrétního díla?

Situace kolem Covidu 19 mě asi donutila více se obrátit dovnitř. Myslím, že je to částečně únik před realitou, která je komplikovaná, ale i nějaký přirozený pokus o porozumění věcem, které se nedají moc artikulovat zevně. Jsou to všechno postupy, přístupy, které nějakým způsobem zdůrazňují intimitu prožívání. Zároveň samozřejmě nevím, jestli se k tomu nepřidaly jiné momenty, trochu jiná životní etapa, věk atp.

5. Jaký je Váš názor na některé moderní trendy objevující se v současné době ve výtvarném umění? Například na digitální díla? (elektronická díla, k němuž pouze jeden člověk získá originální certifikát)

Můj názor na moderní trendy, které se objevují v současném umění je vlastně pořád stejný. Jsou to autentické pokusy, postupy, jak dále do umění zapojovat další a další média, technologie. Určitě je lákavý způsob prezentací prostřednictvím NFT. Myslím, že komunikuje třeba s nějakým segmentem sběratelů intenzivněji než klasické obrazy a techniky a jejich způsob prezentace, nebo obchodování, sbírání. Jsem vždy zvědavý, co se stane, a taky mě prostě ty nové věci připadají přitažlivé. Asi nějak samovolně ovlivňují i to, jak pracuji já. I když pracuji s tradičnějšími technikami, tak ty nové věci se do toho nějak dostávají. Asi ne úplně popisně, spíš v tom, jak se o těch věcech dá dál uvažovat.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram