HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Setkání otce a syna ve Ville Pellé

31. 10. 2022

Pražská Villa Pellé nabízí pro své návštěvníky jedinečnou výstavu dvou výtvarníků, které pojí pokrevní pouto. Jedná se Theodora Pištěka a Jana Pištěka, otce a syna, pro které je tato výstava společnou premiérou, jelikož společně dosud nikdy nevystavovali. I když každý tvoří v jiném stylu, jedno je spojuje, a tím je důvěra v sílu obrazu a touha po dokonalosti.

Na výstavě je možné vidět jak ikonické hyperrealistické obrazy Theodora Pištěka, tak také jeho nejnovější tvorbu, čili kresby na plátně z cyklu Rozmluvy s Hawkingem či jeho tvorbu „sochařskou“. Největším tahákem výstavy jsou však bezesporu Pištěkovy rané práce, které pocházejí z přelomu 50. a 60. let minulého století. Některá z těchto děl jsou vystavena zcela poprvé.

Jan Pištěk zde prezentuje zejména svá plátna, která pocházejí z posledních pěti let. Na výstavě nechybí ani jeho figurální malby, kterým se věnuje poměrně výjimečně, či cyklus Znamení.

Ačkoli Theodor Pištěk začal tvořit již od konce 50. let minulého století, na umělecké scéně se začal pohybovat až od počátku 60. let a postupně se stal významným tuzemských umělcem s celosvětovým dosahem. Gró jeho tvorby tvoří hyperrealistická malba, jíž se stal v tuzemsku klíčovým představitelem. Mimo to se věnoval i kostýmním návrhům, kde dosáhl světového věhlasu. Za kostýmy k filmu Miloše Formana Amadeus získal Pištěk dokonce Oscara. Díla Theodora Pištěka jsou velmi ceněna i z pohledu sběratelů. V roce 2020 se jeho obraz Adieu, Guy Moll vydražil v Galerii Kodl za rekordních 21.200.000 Kč (bez aukční provize).

Jan Pištěk je synem Theodora Pištěka a patří ke generaci umělců, která v 80. a 90. letech minulého století začala spoluurčovat postmoderní směr českého malířství po pádu komunistického režimu u nás. Ve svém díle tento autor prošel mnoha etapami, až se jeho přednes vyvinul v harmonické prolnutí realistického a abstraktního.

Výstavu nazvanou Pištěk & Pištěk - Dva světy je možné navštívit do 20. ledna 2023.


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram