HOME
AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8, 
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram


Stopadesáté narozeniny malíře Jana Preislera!

7. 3. 2022 

Jan Preisler byl významným českým malířem, který se svými obrazy s tematikou černých jezer, jejichž vrcholným reprezentantem je obraz Černé jezero z roku 1904, zapsal do dějin českého a evropského umění. Nejen díky silnému obsahu, ale i díky bravurní malbě patří tato díla k vrcholům Preislerovy umělecké tvorby, stejně jako evropského symbolismu.

Narodil se 17. února roku 1872 v Popovicích u Králova Dvora, kde vyrůstal v sousedství dýmavých hutí železářské společnosti, v barevně velmi střízlivé dolině mezi vysokými kopci a hustými lesy a také na druhé straně v prostředí plném vápencových skal, což se později odrazilo v jeho díle. V roce 1887 začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kterou dokončil v roce 1895. Na mladého Preislera v této době zapůsobil Vojtěch Hynais a zejména Maxmilián Pirner, konkrétně jeho novoromantické dílo, jež předznamenávalo nástup symbolismu a také secese.

Preisler na sebe poprvé upozornil velkými kresbami, jeho kresba Vánek a vítr z roku 1896 byla reprodukována jako programové dílo v prvním čísle časopisu Volné směry. Postupně se začínal vymaňovat z novoromantismu a přecházel k symbolistní tvorbě, která vyvrcholí dílem Černé jezero. Na III. Spolkové výstavě SVU Mánes v roce 1900 malíř vystavil své dnes již ikonické dílo Jaro. Jedná se o velký triptych, který vytvořil na objednávku pro architekta Jana Kotěru, který tento obraz umístil do Peterkova domu na Václavském náměstí v Praze. Od roku 1900 se v Preislerově díle objevuje postava mlčenlivého mladého chlapce, zajatého melancholickým toužením, jež zůstává v Preislerově díle do jeho posledních let života.

Top 5 nejdráže prodaných obrazů Jana Preislera na tuzemském aukčním trhu:

1. Tři dívky v lese, 1906, olej na plátně, 142 x 88,5 cm - 24.000.000 Kč.
(Adolf Loos Apartment and Gallery 18.4.2021)
2. Dívka v modrém, 1902, olej na plátně, 64 x 45,5 cm – 7.800.000 Kč.
(Galerie Art Praha 23.4.2017)
3. Jaro (varianta pravého křídla triptychu Jaro), 1900, olej, 113 x 71 cm – 7.500.000 Kč.
(1. Art Consulting 5.10.2014)
4. Tři dívky v lese, 1906, olej na plátně, 64 x 43 cm – 6.500.000 Kč.
(European Arts 2.10.2016)
5. Koupání, 1912, olej na plátně, 53 x 60 cm – 3.700.000 Kč.
(Galerie Kodl 27. 11. 2016)

(Ceny uvádíme bez aukční provize)


HOME

AUKCE
VÝSTAVY
UMĚLCI
O NÁS
BLOG


Jungmannovo náměstí 8,
Nové Město, 110 00 Praha 1
© 2024 ART Capital Gallery s. r. o.


+420 775 236 988
info@artcapital.cz


Facebook
Instagram